Στίχοι τραγουδιών

Μου παρήγγειλε τ' αηδόνι Διαμαντώ-νυφη

να του πλέξω τη φωλιά Διαμαντώ-ννφη κυρά.

Να την πλέξω με μετάξι Διαμαντώ-νυφη

να την πλέξω με φλουρί, Διαμαντώ-νυφη καλή.

Πού θα το βρω το μετάξι Διαμαντών-νυφη

πού θα το βρω το φλουρί Διαμαντώ-νυφη καλή.

Στο παζάρι το μετάξι Διαμαντώ-νυφη

στο καράβι το φλουρί Διαμαντώ-νυφη καλή.

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της

Παράδοσης της Ηπείρου!

Ελπίζουμε ότι σύντομα,

με τη βοήθεια όλων μας

θα γίνει μια μικρή ¨Εγκυκλοπαίδεια¨

για την ιδιαίτερή μας Πατρίδα!