Στίχοι τραγουδιών

Ένα τραγούδι θα σας πω,

 αν έχω και το θάρρος

να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός,

να ζήσει κι ο κουμπάρος.

Αϊ, κονμπάρν(ε), αϊ, κουμπάρι(ε),

να κοπιάσεις και με λάδι.

Κουμπάρε που στεφάνωσες,

τα δυο τα κυπαρίσσια

 να σ αξιώσει ό Θεός,

να 'ρθεις και στα βαφτίσια.

Άί, κουμπάρε, αϊ, κουμπάρε,

μας χρουστάς κι ένα 'κουσάρι.

Λουλούδι είναι ό γαμπρός,

τριαντάφυλλο ή νύφη

 κι ό νούνος που τα στεφάνωσε,

 πολλά χρόνια να ζήσει.

Αϊ, κουμπάριίε), αϊ, κουμπάριίε),

και στον κόσμο ξακουσμένη ε).

 Σήκωσ' τα μάτια σου γαμπρέ

και κοίταξε μπροστά σου

τόσα καλά είναι στον ντουνιά,

 να τα χαρεί ή καρδιά σου.

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της

Παράδοσης της Ηπείρου!

Ελπίζουμε ότι σύντομα,

με τη βοήθεια όλων μας

θα γίνει μια μικρή ¨Εγκυκλοπαίδεια¨

για την ιδιαίτερή μας Πατρίδα!