Οι χοροί της Ηπείρου
Οι δύο αυτοί χοροί χορεύονταν σε ανοιχτό κύκλο από άνδρες και γυναίκες στο Πωγώνι, την Κόνιτσα, τα Ζαγοροχώρια και ορισμένα χωριά της περιοχής των Ιωαννίνων. Η ονομασία μπορεί να προήλθε από παραφθορά της λέξης «γκάιντα», ενώ το χορευτικό μοτίβο της διπλής γάιτας αποτελούταν από 8 ή  9 κινήσεις και χορεύονταν μόνο από γυναίκες στην περιοχή Δολό του Πωγωνίου. Το χορευτικό μοτίβο της μονής Γάιτας, η οποία συνοδεύονταν μόνο με οργανική μουσική σχηματιζόταν από 16 κινήσεις.
Bήματα Γάιτας Μονής
1: Το δεξί  προς τη φορά, διαγράφοντας ημικύκλιο.
2: Το αριστερό, μπροστά από το δεξί, στη φορά
 Το δεξί μικρό βήμα προς τη φορά.
3: Το αριστερό, μικρό βήμα προς τη φορά
4-6: Όπως τα 1-3.
7-8: Το δεξί σε άρση μπροστά από το αριστερό
   Το αριστερό εκτελεί 2 αναπάλσεις
9:  Το δεξί προς τα πίσω και λίγο δεξιά
10:  Το αριστερό μπροστά από το δεξί
       Επιτόπια άρση δεξιού
11:  Το δεξί πατάει στη θέση του –
       Επιτόπια άρση αριστερού
12 : Το αριστερό πόδι σε διάσταση αριστερά.
13-16:  Εναλλασσόμενες επιτόπιες μετατοπίσεις του  βάρους
Βήματα Γάιτας διπλής
1: Το δεξί προς τη φορά διαγράφοντας ημικύκλιο
2: Το αριστερό μπροστά από το δεξί προς τη φορά.
3: Το δεξί προς τη φορά.
4: Το αριστερό πόδι έρχεται κοντά στο δεξί και πατούσε αριστερά, διαγράφοντας ημικύκλιο.
5. Το δεξί αριστερά, πίσω από το αριστερό
6: Το αριστερό αντίθετα της φοράς
7: Το δεξί πατά με το μπροστινό τμήμα του ταρσού κοντά στα δάχτυλα του αριστερού
8: Το δεξί έρχεται στην προσοχή, διαγράφοντας ημικύκλιο.
 
 
 

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της

Παράδοσης της Ηπείρου!

Ελπίζουμε ότι σύντομα,

με τη βοήθεια όλων μας

θα γίνει μια μικρή ¨Εγκυκλοπαίδεια¨

για την ιδιαίτερή μας Πατρίδα!