Τόπος Γέννησης  Λάμποβο Τεπελενίου
Έτος Γέννησης  1814
Οικογενειακή κατάσταση  Άγαμος, ανιψιός του Ευάγγελου Ζάππα. Τα νεανικά του χρόνια τα πέρασε στο χωριό του.
Περιοχή δραστηριότητας  Το 1835, σε ηλικία 21 χρόνων πήγε στο Βουκουρέστι και εργάστικε αρχικά ως βοηθός και συνεργάτης του θείου του.
Ευεργεσίες Ο Κωνσταντίνος Ζάππας Χρηματοδότησε την ανέγερση στην Αθήνα του κτιρίου των Ολυμπίων και των Ζαππείων Παρθεναγωγείων στην Κωνσταντινούπολη, την Αδριανούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Επίσης στην ανέγερση πλήθους σχολείων, εκκλησιών και ιδρυμάτων κοινής ωφελείας ειδικά στον τόπο καταγωγής του αλλά και σε όλη την Ήπειρο. Χρηματοδότησε επίσης την υφαντική σχολή στο χωριό του (στο πατρικό του σπίτι) και Γεωργική σχολή στη Θεσσαλία. Κληροδότησε στο Ελληνικό Δημόσιο απέραντες εκτάσεις στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες. Με δικά του έξοδα εκδόθηκε ο 3ος τόμος των ¨Παράλληλων Βίων¨του Γούδα. Μία από τις πιο σημαντικές προσφορές του (και του θείου του φυσικά) είναι το Ζάπειο Μέγαρο τα εγκαίνεια του οποίου έγιναν το 1888 από το Βασιλέα Γεώργιο τον Α'.
Άλλα σχετικά  Απεβίωσε το 1892.
 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της

Παράδοσης της Ηπείρου!

Ελπίζουμε ότι σύντομα,

με τη βοήθεια όλων μας

θα γίνει μια μικρή ¨Εγκυκλοπαίδεια¨

για την ιδιαίτερή μας Πατρίδα!